PROVES PILOT D’UN SISTEMA DE MONITORITZACIÓ DE L’ALIMENTACIÓ EN UNA EXPLOTACIÓ AVÍCOLA

NIMBUS CONNECTED SOLUTIONS, S.L. en col·laboració amb l’empresa CALXULIC, S.L.

ha estat beneficiari de la línia 2 de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives: Projectes d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l’objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

Actuació subvencionada a l’empara e la Resolució EMT/3677/2022, de 18 de novembre, per la qual s’obra la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través de noves iniciatives disruptives d’ACCIÓ de l’any 2022.

Actuació consistent en la realització d’un projecte pilot per a la monitorització de la relació aigua/pinso en una explotació avícola.

Projecte subvencionat per: